Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thông tin chỉ đạo điều hành
Sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi THPT - Đó là chỉ đạo của đồng chí CT UBND huyện Nguyễn Mạnh Hùng tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bì kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020. 
Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGHU ngày 05/02/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 148KH/HU...
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm...
Ngày 27/04/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết điịnh số 68/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn...
Ngày 01/04/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 297/UBND-YT về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính...
Thực hiện Công văn số 805/UBND-KH ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm...
Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là...
Thực hiện Công văn số 1150/SNV-TCCC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch; đề nghị chỉ tiêu và danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm 2019, UBND huyện đề nghị các...
Thực hiện Công văn số 1150/SNV-TCCC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch; đề nghị chỉ tiêu và danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức năm 2019, UBND huyện đề nghị các...
Thực hiện Kế hoạch số 1167/KH-SNV ngày 04/9/2019 của Sở Nội vụ về việc tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ cán bộ quản lý hoặc trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, UBND huyện đề nghị các...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.398.739
Truy câp hiện tại 6.391