Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo điều hành
Căn cứ Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 gắn với đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Để phục vụ người dân đón mừng năm mới 2022 và vui Xuân,...
Nhằm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19...
Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định: Hệ thống quản lý văn...
Năm 2021, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực, tình hình tai nạn giao thông được đảm bảo,...
Ngày 12/01/2022 UBND huyện ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2022. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng,...
Ngày 07/01/2022, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 70 /BCĐ-YT về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch...
Để thực hiện việc "Phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị" được tổ chức ngay từ Tổ Y tế lưu động, Trạm y tế cho đến các cơ sở thu dung, điều trị. Sở Y tế  vừa ban hành công văn số 48/SYT-NVY về cập...
Để kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách ra vào và đến địa bàn huyện A Lưới, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch...
Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn...
Với mục đích giảm tải về nhân lực, trang thiết bị và chi phí cho các khu quản lý, tiếp nhận, điều trị người nhiễm virus SARS-Cov-2 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại huyện A Lưới. Giảm chi phí điều trị và quản lý tại các...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.676.374
Truy câp hiện tại 11.357