Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND huyện A Lưới phối hợp tổ chức Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số 06 tỉnh vùng biên giới Việt Nam – Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019.
Ngày cập nhật 15/05/2019

Diễn ra từ ngày 17-19/5/2019 tại Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới với quy mô gồm 06 tỉnh vùng biên giới Việt Nam – Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Hà Tĩnh. Các tỉnh của nước bạn Lào: Át Ta Pư, Sê Kông, Sa Va Na Khẹt, Sa La Van…

 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số, 06 tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên, năm 2019 được tổ chức tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế là một sự kiện văn hóa có quy mô lớn, nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; chào mừng 129 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm, ngày đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới mang họ Bác Hồ (02/9/1969 - 02/9/2019). Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần xây dựng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Thông qua Ngày hội để tăng cường và nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, Khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Qua đó, giới thiệu những giá trị văn hóa phong phú, đặc sắc, độc đáo và đa sắc màu của văn hóa dân tộc thiểu số, các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào, Khu vực miền Trung, Tây Nguyên, trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và nước bạn Lào. Đồng thời, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện và đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và các tỉnh có chung biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói riêng. Quảng bá, thu hút khách du lịch, nhà đầu tư, tạo bước phát triển mới cho văn hóa, thể thao và du lịch Thừa Thiên Huế trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là khu vực đồng bào các dân tộc thiểu số.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.415
Truy câp hiện tại 1.729