Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị sơ kết 02 năm công tác phối hợp giữa Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND và UBND huyện
Ngày cập nhật 18/10/2018

Chiều ngày 17/10/2018, Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm công tác phối hợp giữa hai Văn phòng. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và toàn thể lãnh đạo, chuyên viên, công chức và nhân viên của cả hai văn phòng.

 

Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan tham mưu, giúp việc là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ trực tiếp cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Tháng 10 năm 2016, hai Văn phòng đã tổ chức Hội nghị ký kết công tác phối hợp nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy đã báo cáo tình hình công tác phối hợp trong thời gian qua, những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thời gian qua, hai văn phòng đã thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Chuẩn bị nội dung các cuộc làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện với các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở, ban ngành của tỉnh, các cơ quan báo chí, các ban ngành của huyện, xã, thị trấn. Phối hợp tham mưu các cuộc họp, làm việc với các Ban Chỉ đạo, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin và công tác phục vụ, lễ tân, khánh tiết, tiếp khách và nhiều hoạt động khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu – Bí thư Huyện ủy đã đề nghị hai văn phòng cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thông tin trong thời gian tới; khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đải biểu tham dự Hội nghị

Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì hội nghị

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.840
Truy câp hiện tại 4.678