Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Ban Kinh tế Xã hội, HĐND huyện giám sát thực hiện đề án phát triển đàn bò tại xã Hồng Thượng
Ngày cập nhật 02/10/2018
Tại buổi giám sát

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-KTXH ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện A Lưới về việc giám sát phát triển đàn bò giai đoạn 2016 – 2025. Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các thành viên Ban KTXH đã tham gia và thực hiện cuộc giám sát.

 

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã được nghe ông Lê Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình phát triển đàn bò trên địa bàn xã Hồng Thượng theo Đề án của huyện giai đoạn 2016 – 2025. Theo đó, số bò nhập về cho các hộ dân ở xã từ năm 2017 đến năm 2018 là 37 con/9 hộ. Diện tích trồng cỏ là 9.250m² đạt 100% kế hoạch. Thụ tinh nhân tạo 52 con, đạt 25,7%. Thiến bò đực cóc 26 con, đạt 18,8%. Tập huấn kỹ thuật 03 lớp, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tổng đàn bò của toàn xã đến thời điểm hiện tại là 908 con/260 hộ chăn nuôi. Đàn bò phát triển hàng năm đạt từ 60 đến 75 con, trong đó mua ngoài địa bàn từ 10 đến 15 con/năm. Bò sinh sản tại chỗ từ 50 đến 60 con/năm. Số bò giết mổ hoặc bán bình quân hàng năm từ 35 đến 40 con; tổng thu nhập bình quân đạt từ 420 – 480 triệu đồng/năm. Nguồn thức ăn chính của đàn bò trên địa bàn xã là tận dụng đồng cỏ tự nhiên, kết hợp với cỏ trồng theo Đề án của huyện. Kinh phí vay ngân hàng của các hộ dân để thực hiện Đề án từ năm 2017 đến năm 2018 là 596.825.000đồng/09 hộ. Kinh phí huy động từ các nguồn lực khác để phát triển chăn nuôi bò là 1,355 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc với xã Hồng Thượng

Khó khăn trong việc thực hiện đề án của xã là hiện nay xã chưa có quy hoạch trồng cỏ tập trung để phát triển chăn nuôi theo mô hình nuôi bán thâm canh với quy mô trang trại, gia trại. Chưa huy động được nhiều hộ gia đình tham gia, thực hiện đề án…Tại buổi giám sát, chính quyền xã đã đề nghị đoàn giám sát có ý kiến với cấp có thẩm quyền sớm giao lại diện tích café cho người dân chuyển đổi trồng cỏ phát triển chăn nuôi; hỗ trợ lãi suất cho các hộ tham gia đề án…

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.827.916
Truy câp hiện tại 4.709