Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chủ tịch UBND huyện A Lưới làm việc với xã Nhâm về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018.
Ngày cập nhật 17/08/2018

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, UBND huyện đã tổ chức buổi làm việc với xã Nhâm về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn cấp huyện, Bí thư Đảng uỷ, Thường trực HĐND xã, tập thể lãnh đạo UBND xã, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN xã Nhâm

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của xã nhìn chung vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (38,07%), số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp (14/19 tiêu chí), cơ sở hạ tầng mặc dù được quan tâm đầu tư song vẫn chưa đồng bộ, đời sống của nhân dân còn khó khăn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị xã Nhâm nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, xác định tiềm năng, thế mạnh, nhiệm vụ trọng tâm, bám sát Nghị quyết của Huyện uỷ, Đảng uỷ xã để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế, xã hội đã đề ra. Nâng cao chất lượng, kỹ năng, nghiệp vụ công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phát huy năng lực, sở trường công tác, phân công nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm của từng công chức. Thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực, đạo đức công vụ.

Chủ tịch UBND huyện kết luận tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng đã định hướng một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại năm 2018 cho xã Nhâm trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công tác thu chi ngân sách, công tác Nội vụ, cải cách hành chính, quản lý Tài nguyên - Môi trường, du lịch - dịch vụ

Đối với các kiến nghị, đề xuất của xã Nhâm, Chủ tịch UBND huyện cũng đã thống nhất chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà dài tại thôn A Hưa; Đồng ý hỗ trợ số kinh phí 50 triệu đồng để hỗ trợ các hộ dân tại thôn A Hưa xây dựng cổng nhà, hàng rào xanh, trồng hoa tại các tuyến đường đảm bảo đồng bộ, tính thẩm mỹ, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; đồng ý cho xây dựng tuyến đường từ thôn A Hưa đến đồi A Biah và giao cho các cơ quan chuyên môn cấp huyện nghiên cứu, tham mưu.

Tại buổi làm việc

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.622.558
Truy câp hiện tại 45