Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
HĐND huyện họp định kỳ tháng 6 để giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, 5 HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 18/06/2018

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện. Vừa qua, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức buổi họp để giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, 5 HĐND huyện khóa XI do ông Hồ Đàm Giang – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Tham dự buổi họp có tập thể Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, đại diện UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đao các cơ quan liên quan.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, cử tri trên địa bàn đã gửi đến Hội đồng nhân dân huyện 25 kiến nghị. Tại kỳ họp thứ 5, có 23 ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu tiếp thu và chuyển đến HĐND huyện.

Ông Hồ Đàm Giang - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi họp

Thường trực HĐND đã tổng hợp, tiếp nhận, phân loại kiến nghị cử tri và chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện giải quyết. Nội dung cử tri kiến nghị về hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt; cấp giấy CNQSD đất; xây dựng trường học; giao đất sản xuất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, quản lý và sử dụng tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong tổng hợp, tiếp nhận, phân loại kiến nghị cử tri. Các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, 5 HĐND huyện khóa XI đã được Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm chỉ đạo, phân công và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Một số nội dung kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân huyện giải quyết, trả lời dứt điểm; một số nội dung đã được đưa ra kế hoạch, lộ trình, thời gian giải quyết cụ thể.

Tại buổi họp, các đại biểu đã được nghe ông Lê Trung Hiếu – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các nội dung đã trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 4 , 5 HĐND huyện khóa XI. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Quốc Cường-  Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo và giải trình thêm về các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã và đang được giải quyết.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.832.306
Truy câp hiện tại 6.754