Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đến năm 2020: Bộ phận TN&TKQ hiện đại tại 152/152 đơn vị cấp xã đi vào hoạt động
Ngày cập nhật 15/06/2018

Nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời cải tiến cách thức làm việc, quy trình giải quyết công việc để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hình thành và triển khai Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Thực hiện Đề án này, tỉnh Thừa Thiên Huế hướng tới mục tiêu xây xựng chính quyền phục vụ thân thiện, hiện đại, hiệu quả.

 

Sự cần thiết của việc thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã

Từ năm 2001, tỉnh đã triển khai diện rộng mô hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) của các xã, phường, thị trấn đã được thành lập và bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2002. Đến nay, có 152/152 xã phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông triển khai thực hiện trong thời gian qua ở cấp xã đã khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh; giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, góp phần đẩy nhanh chương trình CCHC của tỉnh, cấp huyện, cấp xã;  TTHC được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, rõ ràng, đúng pháp luật, được cá nhân và tổ chức đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, hoạt động của Bộ phận TN&TKQ tại UBND các xã, phường, thị trấn thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương chưa quan tâm cập nhật, niêm yết TTHC một cách kịp thời, chính xác; hệ thống sổ sách, tài liệu không đảm bảo; quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC vẫn còn tình trạng yêu cầu thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, theo dõi tiến độ thực hiện TTHC và kiểm tra, giám sát hoạt động tại Bộ phận TN&TKQ còn yếu; Vẫn còn một số xã, phường, thị trấn bố trí  công chức chưa qua đào tạo hoặc chưa bố trí theo đúng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; Mối quan hệ trong giải quyết TTHC còn thiếu chặt chẽ, chưa có sự ràng buộc cụ thể; liên thông với UBND cấp huyện còn hạn chế; Cơ sở vật chất còn thiếu, trang thiết bị lạc hậu...

Từ những thực trạng trên, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã nhằm khắc phục những tồn tại trên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC đối với cơ quan hành chính nhà nước; hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân; đáp ứng yêu cầu CCHC phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Nâng cao chất lượng phục vụ       

Ngày 09/11/2017,  tỉnh Thừa Thiên Huế đã chọn UBND xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc là đơn vị triển khai thí điểm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.  Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 09/6/2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động.

Trên cơ sở hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Lộc Bổn, các đơn vị khác trên toàn tỉnh sẽ học tập, rút kinh nghiệm để triển khai xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, Bộ phận TN&TKQ hiện đại tại 152/152 đơn vị cấp xã đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ dự và cắt băng khai trương Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Lộc Bổn

Ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã, Trưởng bộ phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã được đưa vào hoạt động đã cho thấy nhiều ưu điểm so với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trước đây như: Tạo tính thống nhất trong thực hiện cơ chế một cửa và tạo liên thông, đồng bộ trong giải quyết TTHC giữa UBND cấp xã với các Trung tâm Hành chính công cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan;  Các thành phần hồ sơ được số hóa và được giảm bớt theo hướng đơn giản, được lưu giữ sử dụng chung và được kết nối, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4; Tăng cường việc liên thông giải quyết TTHC, TTHC liên thông trên môi trường mạng; Kiểm soát chặt chẽ, khách quan chế độ công vụ của cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng công việc; kỷ luật kỷ cương thực thi công vụ. Bên cạnh đó Chất lượng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại tại cấp xã cũng được đảm bảo có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có thái độ, tác phong lịch sự, tận tình trong giao tiếp với tổ chức, cá nhân. Điều quan trọng nhất là giảm được phiền hà, đi lại của tổ chức, cá nhân cũng như tăng cường được sự giám sát của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan nhà nước.

Xây xựng chính quyền phục vụ thân thiện, hiện đại, hiệu quả

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, triển khai Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế hướng tới mục tiêu xây xựng chính quyền phục vụ thân thiện, hiện đại, hiệu quả. Mục tiêu trong năm 2018 là kết nối mạng tập trung toàn tỉnh đến tất cả Bộ phận TN&TKQ của 152/152 xã, phường, thị trấn; Triển khai giải quyết TTHC đạt 100% trên môi trường mạng và sử dụng hồ sơ điện tử trong quá trình xử lý TTHC cấp xã; Đến năm 2020, toàn tỉnh đạt 100% Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phục vụ tổ chức và cá nhân như: Máy quét mã vạch; màn hình cảm ứng hiển thị kết quả giải quyết TTHC; Hệ thống camera giám sát; Máy quét tự động A4 để số hóa hồ sơ...

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết thêm, với phương châm Thân thiện – Đơn giản – Đúng hẹn, Đề án Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã sẽ góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao mối quan hệ giữa người dân với cơ quan chính quyền, tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong cải cách TTHC và giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công.

 

Nhiệm vụ của bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã:

- Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng các quy định TTHC bằng văn bản giấy và trên màn hình điện tử;

- Thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định;

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ phận, công chức chuyên môn và các cơ quan liên quan trong giải quyết TTHC đảm bảo tiến độ và thời gian theo quy định;

- Tiếp nhận, giải quyết (theo thểm quyền), tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết TTHC;

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật; tổ chức vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm; công tác an ninh mạng;

- Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức;

- Thực hiện nhiệm vụ thông tin, báo cáo và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo cơ quan, đơn vị giao.

 

 

T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.830.798
Truy câp hiện tại 5.629