Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
Ngày cập nhật 22/01/2018
Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Sáng ngày 19/01/2018, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, UBKT và Văn phòng Huyện ủy.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng và mang tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực, tạo nền tảng, động lực quan trọng, tạo niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ và nhân dân toàn huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Trong năm 2017, công tác xây dựng Đảng được Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy triển khai khá nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai, học tập và quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa XII), nhấn mạnh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu được nhiều kết quả, tạo được sự chuyển biến nhất định trong các cơ sở đảng và trong từng đảng viên. Công tác triển khai việc đăng ký cam kết thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 và Kế hoạch làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội được tiến hành khá thường xuyên, kịp thời.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nền nếp. Vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, việc thực hiện tốt các nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần đặc biệt quan trọng vào những thành quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà trong năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018 cụ thể sau:

Một là hoạt động của mỗi tổ chức Đảng phải bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, phải mở rộng dân chủ trong quá trình hoạt động của Đảng trong việc bàn, quyết định các nghị quyết của cấp ủy. Quan tâm xây dựng tốt mối quan hệ giữa bí thư cấp ủy với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Hai là nâng cao chất lượng cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, đó là: “Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, có cơ chế kịp thời thay thế, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác”.

Ba là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đi đôi với nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Trong sinh hoạt Đảng, phải thường xuyên và “nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế” theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt một cách thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phát triển và quản lý đảng viên, trong đó, cần chú trọng hơn nữa đến chất lượng đảng viên và việc quản lý đảng viên ngay từ cấp chi bộ.

Bốn là đổi mới công tác tự kiểm tra, giám sát của mỗi tổ chức cơ sở đảng cũng như công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng, giữ nghiêm nguyên tắc và kỷ luật của đảng. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Năm là thực hiện tốt Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Sáu là đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng phải đổi mới trước đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Trước hết là đổi mới từ việc ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm. Cấp ủy và bí thư cấp ủy cũng như mỗi đảng viên phải nắm vững các quy chế làm việc để thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn; xử lý đúng đắn các mối quan hệ công tác; khắc phục triệt để sự trì trệ, bệnh hình thức giảm sút sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 01 đơn vị đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền; 05 đơn vị đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2017; 52 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 06 tập thể và 06 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra - giám sát trong Đảng năm 2017; 05 tập thể và 05 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017; 03 tập thể và 06 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017; 01 tập thể và 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; 04 tập thể và 05 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2017.

Phan Hiếu - VPHU
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.686
Truy câp hiện tại 4.336