Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2017
Ngày cập nhật 13/08/2017

Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2017, UBND huyện A Lưới tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2017 tại Nhà văn hóa xã Nhâm. Đến dự với buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Pi Loong Mái – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đồng chí Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và toàn thể bà con nhân dân xã Nhâm.

Trong những năm qua, huyện A Lưới đã triển khai và tổ chức thực hiện 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn toàn huyện. Đến nay, đã có 110/110 làng, thôn, tổ dân phố đã đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa, có 6 xã, 01 thị trấn đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; trong đó, 02 xã đã được công nhận là “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. (xã Hương Phong và xã Sơn Thủy). Tại buổi lễ, đại diện cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã phổ biến các tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” theo bộ tiêu chí Quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, đồng chí Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tich UBND huyện đã phát động phong trào đến các xã trên địa bàn huyện và đề nghị các xã chưa đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” tiến hành đăng ký trong trời gian sớm nhất. Cũng tại buổi lễ này, đại diện lãnh đạo UBND các xã ký cam kết đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện. 

Một số hình ảnh tại Lễ phát động:

Phan Thị Thu Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.649.166
Truy câp hiện tại 5.817