Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Huyện ủy A Lưới triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày cập nhật 30/07/2017
Phát biểu khai mạc của đ/c Hồ Xuân Trăng - TUV, Bí thư Huyện ủy

Sáng ngày 26/7/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện nhằm triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Dự và triển khai Nghị quyết có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Xuân Trăng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trăng nhấn mạnh: Mục đích của Hội nghị lần này là nhằm giúp các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản và mới của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của mình, từ đó tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời, phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tránh mô phỏng, sao chép của cấp trên một cách rập khuôn, máy móc. Người đứng đầu cấp ủy các đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTVTU - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trăng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy khẩn trương tiến hành tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ở địa phương mình, cơ quan, đơn vị mình. Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức. Thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phải quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương; chủ động công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt Nghị quyết cũng như việc tổ chức thực hiện. Sau học tập đề nghị các cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.066
Truy câp hiện tại 981