Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐND huyện A Lưới trong 6 tháng cuối năm 2017
Ngày cập nhật 17/07/2017
Đoàn Chủ tọa điều hành kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XI

Sau 2 ngày làm việc (ngày 10 và 11/7/2017) tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, tập trung dân chủ với tinh thần, trách nhiệm cao...Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI, ông Hồ Xuân Trăng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với các cơ quan HĐND, UBND, các Đại biểu HĐND huyện, các ban ngành, các xã, thị trấn.

1. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã còn lại khẩn trương rổ chức kỳ họp thứ 4 của HĐND cấp mình, kịp thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng đầu năm 2017. Bàn và quyết định các giải pháp đẩy mạnh hoàn thành kế hoạch KTXH của năm 2017, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016... Các Đại biểu HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND huyện với cử tri tại đơn vị mình ứng cử và triển khai các Nghị quyết HĐND huyện. UBND huyện sớm triển khai các nội dung Nghị quyết, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra hoàn thành thắng lợi kế hoạch KTXH năm 2017.

2. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao năng lực tham mưu, chủ động trong công tác.... Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính từ huyện đến các xã, thị trấn đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn cho Nhân dân. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, đẩy mạnh thi đua khen thưởng, tìm ra những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để nhân rộng và phát triển.

3. Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu năm 2017, đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Có các biện pháp, giải pháp chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn vụ Hè – Thu; hướng dẫn khai thác vườn cao su, trông rừng. Quan tâm quản lý, bảo vệ tốt đàn gia súc, gia cầm hiện có. Kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển, lưu thông, giết mổ tiêu thụ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Nâng cao và có các phương án phòng chống dịch bệnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2017 – 2018. Tham gia tích cực và hiệu quả diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng, tìm kiến cứu nạn năm 2017. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện. Có kế hoạch, phương án chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, phòng trách lụt bão trong mùa mưa lũ sắp đến. Khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2018 đảm bảo chất lượng. Chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện vào tháng 12 năm 2017 để quyết định những vấn đề quan trọng theo thẩm quyền.

4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ ý nghĩa, thiết thực, 72 năm Quốc khánh 02/9 và các ngày kỷ niệm khác. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất. Quan tâm chăm lo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Thực hiện tốt chính sách Dân số/KHHGĐ. Chỉ đạo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở 17 xã có tỷ lệ hộ nghèo còn cao theo Kế hoạch.

5. Tập trung giải quyết nhứng ý kiến, kiến nghị, các khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý tốt những vấn đề còn tồn đọng. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân, phổ biến các Luật, bộ Luật mới có hiệu lực thi hành để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống phục vụ tốt cho mục tiêu xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN.

6. Tăng cường công tác Quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa các loại tội phạm. Đặc biệt là các loại tội phạm, tệ nạn xã hội mới xuất hiện trên địa bàn. Thiết lập trật tự an toàn giao thông góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, không để bị động, lúng túng.

Đoàn Chủ tọa điều hành kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI

Với nhiệm vụ và trọng trách được giao, đồng chí Hồ Xuân Trăng mong muốn Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các vị Đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, thực hiện tốt vai trò của mình trong việc động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đôn đốc và giám sát các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND huyện, góp phần đẩy nhanh phát triển KTXH, làm nền tảng vững chắc để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của kỳ kế hoạch 2015 – 2020, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.137
Truy câp hiện tại 4.552