Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2017
Ngày cập nhật 05/05/2017
Tại Hội nghị giao ban

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Tham dự Hội nghị có tập thể Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBMTTQN huyện, Phó trưởng Ban các Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo một số cơ quan liên quan và thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện quý I năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017. Theo đó, trong quý I/2017, HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 HĐND huyện để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, đánh giá tình hình thu chi ngân sách năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2017, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2017...và xem xét các báo cáo liên quan trình HĐND huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện bảo đảm các hoạt động thường xuyên, tổ chức các hoạt động của Hội đồng nhân dân trong quý, theo dõi, tổng hợp kết quả và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân chuẩn bị dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp, dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 3 của HĐND huyện. Xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình huyện A Lưới giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020. Chỉ đạo và cùng với các đơn vị liên quan hoàn thành việc mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân cho đại biểu HĐND các xã, thị trấn gồm 05 lớp với 500 đại biểu. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của HĐND huyện, sự phân công và đôn đốc thường xuyên của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã khá chủ động tổ chức các đợt giám sát cơ sở và các cơ quan liên quan theo kế hoạch, thực hiện thẩm tra các văn bản, báo cáo, đề án trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XI. Đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 và kế hoạch giám sát chuyên đề trong 6 tháng đầu năm 2017. Đề xuất kiến nghị về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018.

Đại biểu tham dự 

Tại hội nghị, Thường trực HĐND các xã đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tân - Phó Chủ tịch HĐND huyện cho rằng, tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã đã có những nét mới sau khi thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; tuy nhiên còn có một số mặt hạn chế như một số hoạt động giám sát của HĐND hiệu quả chưa cao, một số đại biểu chưa phát huy đầy đủ vai trò đại diện của nhân dân; công tác theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, các Nghị quyết của HĐND huyện và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân chưa được thường xuyên; hoạt động chất vấn của đại biểu tại kỳ họp của một số địa phương chưa đảm bảo theo quy định, nội dung tranh luận chưa trọng tâm...Do đó, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, thời gian tới cần đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, bởi nhiều vấn đề ở cơ sở là rất quan trọng cần phải nắm bắt kịp thời; cùng với đó cần nâng cao năng lực cho các đại biểu HĐND và hoạt động của HĐND để thể hiện rõ vai trò của mình là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương trong hoạch định, định hướng chủ trương chính sách phát triển và quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương.

Đ/c Nguyễn Tân - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.833.009
Truy câp hiện tại 7.240