Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ tám (khóa XI) Mở rộng
Ngày cập nhật 28/04/2017
Phát biểu chỉ đạo của đ/c Lê Thanh Nam - Phó Bí thư thường trực tại Hội nghị

 Ngày 27/4/2017, Huyện ủy A Lưới đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ tám mở rộng. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; đ/c Lê Thanh Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, cùng dự có các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện (khóa XI) nhiệm kỳ 2015-2020, lãnh đạo các Ban của Đảng, Văn phòng, UBKT Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

Trong quý I/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã sớm ban hành các Nghị quyết, chủ động cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy bằng các chương trình, hoạt động, theo báo cáo của UBND huyện quý I cho thấy, trên lĩnh vực kinh tế đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân gieo trồng vụ đông xuân đúng khung thời vụ, diện tích gieo trồng đạt kế hoạch đề ra, thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi. Chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình, Đề án được thực hiện đúng tiến độ; thương mại dịch vụ giá cả thị trường ổn định; lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thường xuyên; quốc phòng an ninh được củng cố; công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị có bước chuyển biến rõ nét.   

Hội nghị cũng đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU về tăng cường công tác lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong phòng, ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn huyện A Lưới”; thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU của Huyện ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, du lịch huyện A Lưới giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020”; thông qua báo cáo kết quả kiểm điểm và ý kiến góp ý của các đồng chí Huyện ủy viên, Thường trực MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị- xã hội đối với sự lãnh đạo của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Phor biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương theo kế hoạch số 35-KH/HU, ngày 20/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy gồm: triển khai Các qui định cụ thể trong Qui định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Những nội dung của Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.  

Tại Hội nghị các đơn vị đã tham luận, thảo luận về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, về "Tăng cường công tác lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong phòng, ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn huyện A Lưới”, về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU của Huyện ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, du lịch huyện A Lưới giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020”. Đồng thời, Hội nghị đã tập trung thảo luận về các nội dung trọng tâm và đưa ra những nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian đến; công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cấp ủy chính quyền về thực hiện nhiệm vụ quý I/2016. Đồng chí yêu cầu trong quý II BCH Đảng bộ huyện cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, có tính khả thi để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nói đi đôi với làm của cấp ủy, chính quyền các cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp tục tuyên truyền về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát huy, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các đ/c cấp ủy viên các cấp, cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đ/c Lê Thanh Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo Nghị quyết số 11-NQ/HU

Tham luận của các đại biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.832.931
Truy câp hiện tại 7.192