Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I/2017
Ngày cập nhật 17/04/2017
Phát biểu của đ/c Lê Thanh Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tại buổi Lễ bế giảng

Chiều ngày 14/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2017. Tham dự Lễ bế giảng có đồng chí Lê Thanh Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tân – UVTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban của Đảng, các đồng chí giảng viên, báo cáo viên, cùng 125 học viên.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2017 được tổ chức 08 ngày, có 125 học viên, là đảng viên mới đang công tác tại các cơ quan đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện. Trong thời gian 08 ngày, các đảng viên mới đã được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị thông qua các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đường lối chiến lược phát triển kinh tế, xã hội; phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện; Tóm tắt đề cương Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945-2015.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức lớp học, nhìn chung các đồng chí đảng viên mới tham gia lớp học lần này đều chấp hành tốt nội quy của lớp đề ra. Đồng thời, chú ý lắng nghe báo cáo viên truyền đạt và tiếp thu đầy đủ 10 chuyên đề cơ bản về: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức cơ sở, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Như vậy, thông qua Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi để từng Đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu; phát huy tinh thần tự giác tiếp tục nghiên cứu học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm trở thành Đảng viên chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, động viên tập thể lớp tại buổi lễ bế giảng, đồng chí Lê Thanh Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng 125 học viên của lớp đã hoàn thành khoá bồi dưỡng đảng viên mới đợt I/2017. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu những đảng viên mới sau khi đã tiếp cận những nội dung mới về lý luận cần vận dụng tốt trong thực tế, kết hợp với rèn luyện đạo đức cách mạng để đóng góp vào công tác xây dựng Đảng ở cơ quan đơn vị và các tổ chức Đảng bản thân tham gia sinh hoạt. Theo đồng chí, mọi đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới phải có ý thức ham học, muốn học trong công việc thực tiễn cũng như nghiên cứu lý luận. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực đánh giá cao sự đổi mới trong việc tổ chức, duy trì và quản lý Lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng ghi nhận sự phối hợp của các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Cấp uỷ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của toàn huyện.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và đều được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và có trên 10% học viên đạt loại xuất sắc và được nhận giấy khen.

 

Toàn cảnh buổi bế giảng

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.832.767
Truy câp hiện tại 7.115