Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công an huyện A Lưới phát động Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân
Ngày cập nhật 06/04/2017
Phát biểu chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Thanh – PGĐ Công an tỉnh, tại buổi lễ

Sáng 04/04/2017, Công an huyện A Lưới đã tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh – PGĐ Công an tỉnh, đồng chí Lê Thanh Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Đàm Giang – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành của huyện; tập thể lãnh đạo Công an huyện cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an.

Thực hiện CVĐ cũng là nhằm đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” gắn với thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an; Kế hoạch số 632/KH-CAT-PX15 ngày 17/02/2017 của Công an tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.…

Để thực hiện CVĐ, Công an huyện đề ra 7 nội dung, biện pháp cụ thể: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỷ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ CAND. Xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sỹ CAND. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ công an. Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ CAND. Đẩy mạnh tuyên truyền về phong cách người CAND có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện CVĐ.

Tại buổi lễ, Trung tá Hồ Văn Xưa – Phó trưởng Công an huyện đã triển khai, phát động CVĐ. Đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an; Kế hoạch số 632/KH-CAT-PX15 ngày 17/02/2017 của Công an tỉnh về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới". Đồng thời, lấy kết quả thực hiện CVĐ là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Văn Thanh – PGĐ Công an tỉnh đề nghị lực lượng công an huyện phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH tại địa phương. Tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng triển khai sâu rộng nội dung cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Quá trình triển khai cuộc vận động phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 07 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”. Cùng đó, Công an huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện triển khai thực hiện tốt cuộc vận động tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên trong triển khai cuộc vận động. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong công tác công an. Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh.  

Tại buổi lễ đại diện các lực lượng Công an của huyện đã ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 07 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.091.931
Truy câp hiện tại 9.288