Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
A Lưới: Ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Ngày cập nhật 07/11/2016

Ngày 03/11/2016, Huyện ủy A Lưới đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.  

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và giải quyết đơn thư tố cáo đảng viên với các cơ quan được phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là giữa Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với các Ban của Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã có sự phối hợp tích cực trong việc tham mưu theo dõi, chỉ đạo xem xét trách nhiệm kỷ luật các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Qua đó, đã giúp cho việc tham mưu của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy được thuận lợi, khách quan, chính xác, kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng. 

Biên bản ký cam kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, với các nội dung đánh giá, phản ánh tình hình kết quả phối hợp giải quyết các vụ việc có liên quan của từng đơn vị với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; bàn nhiệm vụ, biện pháp phối hợp trong thời gian tới./.

P. Tuyết - T. Ngàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.832.357
Truy câp hiện tại 6.798