Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016, triển khai Kế hoạch năm 2017
Ngày cập nhật 02/11/2016

Sáng ngày 27/10/2016, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016, triển khai Kế hoạch năm 2017, do đồng chí Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Cái Văn Thám – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đồng chí Lê Văn Tâm – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Pi Loong Mái - UVTVHU - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn cấp huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Năm 2016, ngành nông nghiệp huyện nhà đã có những bước phát triển khởi sắc, nhiều Đề án, mô hình được triển khai có hiệu quả; tình hình thời tiết, dịch bệnh tương đối thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Huyện đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ để thúc đẩy phát triển sản xuất như: Hỗ trợ phát triển đàn bò, chăm sóc cây cao su, trồng chuối hàng hóa, hỗ trợ vắc xin; các chương trình, dự án đã được đưa vào triển khai thực hiện, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ cây con giống để phát triển sản xuất cho các hộ gia đình. Có 6/7 chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND huyện thuộc lĩnh vực nông nghiệp cơ bản đạt và vượt so với chi tiêu đề ra. Năng suất bình quân một số cây trồng chính đều tăng; Tổng đàn gia súc, gia cầm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch,… Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 490,3 tỷ đồng, trong đó: Cây mùa vụ đạt 103,4 tỷ đồng, chiếm 21,1%; Cây Công nghiệp - Chuối đạt 25,4 tỷ đồng, chiếm 5,2%; Lâm nghiệp đạt 134,9 tỷ đồng, chiếm 27,5%; Chăn nuôi đạt 190,0 tỷ đồng, chiếm 38,8%; Thủy sản đạt 36,6 tỷ đồng, chiếm 7,5%. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức đối với ngành nông nghiệp huyện nhà đó là: Năm 2016, giá mủ cao su xuống thấp làm ảnh hưởng xấu đến người trồng cao su. Diện tích cây cà phê năm 2016 còn 19 ha, cây sinh trưởng phát triển kém, do giá cà phê xuống quá thấp 3.000đ/kg quả tươi nên các hộ dân trồng cà phê chuyển sang trồng cây sắn và trồng keo. Thị trường đầu ra của sản phẩm chuối chưa ổn định, diện tích còn manh mún. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích chưa cao, chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế; nguyên nhân là do người dân thiếu đầu tư thâm canh, chăm sóc. Đồng thời, việc thiếu sân phơi cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu. Đề án phát triển đàn bò qua quá trình triển khai được sự hưởng ứng tích cực của người dân, tuy nhiên, có một số ít hộ tham gia vẫn chăn nuôi theo lối truyền thống, chưa ý thức được việc trồng cỏ để chăn nuôi bò, thiếu chăm sóc, vì vậy nguy cơ sẽ thiếu thức ăn cho bò trong mùa mưa rét sắp tới,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị các cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển Nông lâm ngư nghiệp theo Nghị quyết, kế hoạch của huyện đã đề ra. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người dân trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tranh thủ tối đa các nguồn lực, dự án để lồng ghép thực hiện các chương trình trọng điểm mà Nghị quyết đã đưa ra. Triển khai có hiệu quả nguồn vốn theo Nghị định số 35/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2016. Thực hiện quy hoạch vùng sản xuất, vùng chuyên canh về cây trồng và phát triển chăn nuôi theo điều kiện phù hợp thực tế ở từng vùng, từng địa phương, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện xóa vườn tạp, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng đầu tư chiều sâu, sản xuất hàng hóa; hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phát triển sản xuất, như: Công trình thủy lợi, đường giao thông vào khu sản xuất. Quan tâm, từng bước giải quyết vấn đề thiếu đất sản xuất cho người dân. Phát triển Tổ hợp tác, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại, tranh thủ tối đa các nguồn lực, dự án để lồng ghép đầu tư phát triển sản xuất.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

LHVHQ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.881.276
Truy câp hiện tại 2.619