Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
A Lưới: Khai giảng Lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2016
Ngày cập nhật 24/10/2016
Phát biểu chỉ đạo của đ/c Lê Thanh Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tại buổi khai giảng

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2016 của Huyện ủy, sáng ngày 24/10/2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với các Ban của Đảng, tổ chức khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận Chính trị năm 2016. Tham dự buổi lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thái Sơn – UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thanh Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng, các đồng chí trong Ban chỉ đạo lớp học, cùng hơn 90 học viên là Bí thư, Phó Bí thư, trưởng, phó thôn bản, cụm dân cư, các ban ngành cấp thôn, cụm dân cư các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lớp học diễn ra trong vòng 1 tháng (từ ngày 24/10 – 24/11/2016). Các học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề chính như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh; kinh tế hàng hóa, hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc,... Khóa học sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên nâng cao tư tưởng chính trị trong vấn đề xây dựng Đảng. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị, đồng chí Lê Thanh Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: các học viên được cử tham dự lớp học cần chấp hành nghiêm quy chế lớp học; tham gia học tập đầy đủ nội dung chương trình theo kế hoạch để tiếp cận và nắm bắt nội dung Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức và có niềm tin vững chắc vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: các học viên được các cơ sở đảng cử đi học là điều kiện thuận lợi để học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, thông qua 3 nhóm nội dung trọng tâm đó là: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng qua các giai đoạn lịch sử, góp phần nâng cao nhận thức chính trị nhằm phục vụ yêu cầu công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị và địa phương.

Phát biểu khai giảng của đồng chí Dương Đức Vương - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.968
Truy câp hiện tại 4.289