Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND huyện họp bàn triển khai thí điểm Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh
Ngày cập nhật 21/10/2016

Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2016, tại Hội trường Hạt Kiểm lâm huyện, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp triển khai thí điểm Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tại 02 xã: Hồng Thủy và Sơn Thủy, do đồng chí Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Hồng Thủy và Sơn Thủy. 

Tại buổi họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện báo cáo tình hình phá rừng, lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật tại 02 xã Hồng Thủy và Sơn Thủy và Kế hoạch triển khai thí điểm Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh tại 02 xã: Hồng Thủy và Sơn Thủy. Các thành viên tham dự họp đã thảo luận và tham gia ý kiến vào Kế hoạch triển khai thí điểm tại 02 xã. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tịch UBND huyện đã giao Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu xây dựng Kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện thí điểm Chỉ thị 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh tại 02 xã: Hồng Thủy và Sơn Thủy. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tuyên truyền rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thôn trưởng các thôn và tận các hộ dân những nội dung cơ bản của Chỉ thị. Thành lập Tổ giúp việc cấp huyện để tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm tại 02 xã. Thành lập Tổ giúp việc cấp xã với đầy đủ các ban, ngành chức năng liên quan để tổ chức thực hiện thí điểm tại 02 xã: Hồng Thủy và Sơn Thủy. Tổ giúp việc cấp xã có nhiệm vụ phối hợp với các chủ rừng, UBND các xã tổ chức rà soát hiện trường, báo cáo tình hình phá rừng, lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, lập hồ sơ để tham mưu xử lý vi phạm. Báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và tiến độ kết quả thực hiện trước ngày 25 hàng tháng. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) và UBND các xã: Hồng Thủy và Sơn Thủy để triển khai thí điểm có hiệu quả Chỉ thị 65/2015/CT-UBND của UBND tỉnh tại địa bàn 02 xã nói trên.

LHVHQ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.881.237
Truy câp hiện tại 2.616