Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Nhìn lại những kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn huyện A Lưới trong những năm qua
Ngày cập nhật 21/10/2016
Một buổi giám sát của Thường trực HĐND huyện

Luật BHXH được Quốc hội ban hành năm 2014 có hiệu lực từ 01/01/2016, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ VII và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Hai Luật ra đời đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả thực thi chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với quá trình chuyển đổi của nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng nguyện vọng đông đảo người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tích cực, người tham gia BHYT được hưởng dịch vụ y tế với chất lượng cao hơn, giảm chi phí cho người bệnh, góp phần giảm nghèo và phát triển bền vững, thực hiện công bằng xã hội, ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn.

Một buổi giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn huyện A Lưới của Thường trực HĐND huyện

Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc và tự nguyện đến 30/9/2016 là 44.804/42.260 người đạt 106% so kế hoạch năm 2016, so với cùng kỳ năm trước tăng 3.082 người, tương ứng tăng 7,3%. Tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 16,4 % lực lương lao động tham gia BHXH. Trong đó, BHXH bắt buộc 15,7%, BHXH tự nguyện 0,7%. Tỷ lệ bao phủ BHTN đạt 9,98%. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95% so với tổng dân số trên địa bàn huyện.

Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc và tự nguyện trong 9 tháng đầu năm 2016 là 38.816.694.800/45.275.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 85,74% so với kế hoạch giao năm 2016, tăng 4.856.045.000 đồng, tương ứng tăng 14,29% so với cùng kỳ năm trước. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng thông qua Bưu điện huyện luôn được kịp thời, đầy đủ, an toàn, đúng đối tượng thụ hưởng. Tổng số chi trả là: 27.732.651.600 đồng/8.895 lượt người, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,5%.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: Được kịp thời cho các đối tượng trên địa bàn huyện khi có sự biến động tăng, giảm. Tỷ lệ cấp sổ BHXH đạt 100% so với tổng số lao động đang tham gia BHXH.

Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN: thực hiện tốt việc chuyển tiền ốm đau, thai sản, dưỡng sức và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, cán bộ, công chức, viên chức. Tính từ đầu năm 2016 đến 30/9/2016, BHXH huyện đã giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 160 lượt với 14.874 ngày, tương ứng số tiền 1.646.323.400 đồng. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ hàng tháng, trong đó: Hưu trí: 53 hồ sơ. Tuất hàng tháng: 09 hồ sơ. Trợ cấp BHXH 1 lần: 33 hồ sơ. Tuất một lần: 14 hồ sơ. Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu: 27 hồ sơ. Trợ cấp thất nghiệp: 18 hồ sơ.

Nhìn chung, việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia luôn được kịp thời, đảm bảo đúng chế độ, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hệ thống y tế trên địa bàn từ tuyến huyện đến tuyến xã được củng cố từ cơ sở vật chất đến nhân lực: Huyện có Trung tâm Y tế huyện A Lưới (bệnh viện đa khoa hạng III) gồm 5 dãy nhà hai tầng kiên cố với quy mô 80 giường bệnh, gồm 13 khoa phòng trực thuộc, 21/21 Trạm Y tế được tầng hóa, có đầy đủ các phòng phục vụ công tác khám chữa bệnh. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại trung tâm là 119 người, tại Trạm Y tế là 144 người. Cơ sở vật chất y tế tại huyện và cơ sở được đảm bảo, tầng hóa, được trang bị một số máy móc hiện đại; đội ngũ y bác sỹ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao đáp ứng nhu cầu điều trị phục vụ bệnh nhân nội, ngoại trú của bệnh viện và trạm Y tế 21 xã, thị trấn.

Công tác tiếp nhận hồ sơ và cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện tốt. Hiện nay, hầu hết các hồ sơ, thủ tục hành chính đã được chuyển sang giao dịch điện tử, nhờ đó đã đơn giản hóa thủ tục hành, giảm thời gian giao dịch (từ 233 giờ/năm xuống còn 49.5 giờ/năm. Thực hiện cắt giảm từ 133 quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ xuống còn 30 quy trình. Việc đổi thẻ BHYT, cấp lại thẻ BHYT chỉ thực hiện trong vòng 1 đến 2 ngày (trước đây phải mất hơn 7 ngày). 100% đơn vị tham gia BHXH, BHYT nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và thực hiện giao dịch điện tử.

Thường trực HĐND huyện kết luận trong cuộc giám sát tại xã Hồng Thủy

Có thể nói, BHXH, BHYT được xác định là hai trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển KT-XH của mỗi địa phương và của Quốc gia. Bản chất của BHXH là sự bảo đảm bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đóng góp vào quỹ BHXH do Nhà nước tổ chức thực hiện. BHYT là hình thức bảo hiểm mang tính cộng đồng chia sẻ sâu sắc được áp dụng trong lĩnh vực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho mọi người, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế. Luật BHXH, BHYT thể hiện tính ưu việt của chế độ ta, nhằm huy động sự tham gia của mọi người trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân, thể hiện tính cộng đồng, tương thân, tương ái hỗ trợ lẫn nhau...Thực hiện tốt hai chính sách này, sẽ góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội của huyện nhà trong những năm tiếp theo. Thiết nghĩ, đó không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành BHXH mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.874
Truy câp hiện tại 4.219