Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị giao ban công tác Dân tộc quý III, năm 2016
Ngày cập nhật 04/10/2016

Ngày 30/9/2016, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Dân tộc quý III, năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và đồng chí Hồ Văn Ngưm - Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện UBND các huyện, thị xã và UBND các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau Hội nghị giao ban Công tác dân tộc quý II tổ chức tại Huyện Nam Đông vào ngày 24 tháng 6 năm 2016, các cấp, các ngành, địa phương đã quyết tâm phát huy các nội dung đạt được và từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo các nội dung được đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì Hội nghị kết luận. Việc tổ chức thực hiện các chính sách về dân tộc được triển khai có hiệu quả, Ban Dân tộc đã tiến hành kiểm tra tại hầu hết các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để nắm bắt tình hình; qua đó, đã xác định mũi nhọn phát triển kinh tế như: trồng cao su, trồng rừng, chăn nuôi, trồng sắn cao sản...và cũng đã yêu cầu địa phương tìm ra các giải pháp thích hợp, hiệu quả giữa tập quán cánh tác với phương pháp kỹ thuật phát triển hiện thời. Tiếp tục nghiên cứu và tạo mối liên kết hài hòa giữa đầu vào và đầu ra của nông sản đồng bào; tăng cường nâng cao năng suất lúa nước; nghiên cứu đề xuất tăng giá cao su, sắn cao sản... để giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Đồng hành với hai chính sách chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi còn có các chính sách phụ trợ như các chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 755, 554, 102, 56, 54, 18, 12, 1776... Ban Dân tộc đã phối kết hợp với các sở ngành và địa phương liên quan để tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện, có những đề xuất triển khai, thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Việc một số bà con dân tộc thiểu số có tư tưởng không muốn thoát nghèo, Hội nghị đã thảo luận và bàn các biện pháp thích hợp để xác định, tìm nguyên nhân và hỗ trợ đồng bào thay đổi nhận thức, vươn lên thoát nghèo. Hệ thống chính trị cấp huyện, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để giúp người dân toàn vùng miền núi nhận thức đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện nay, quỹ đất sản xuất hầu như còn rất ít và tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương. Để khắc phục tình trạng hết quỹ đất sản xuất, Ban Dân tộc đã kiến nghị UBND tỉnh cho mở rộng điều kiện quy định thực hiện Quyết định 755 về đối tượng chính sách, đó là “hộ nghèo đã có đất sản xuất, tuy nhiên đất đã bị hoang hóa, mất chất” cho thụ hưởng chính sách để cải thiện chất đất phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

LHVHQ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.658
Truy câp hiện tại 4.094