Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện A Lưới
Ngày cập nhật 29/09/2016

Sáng nay, ngày 28 tháng 9 năm 2016, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn huyện A Lưới. Đồng chí Hồ Văn Hải – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Phó trưởng Ban Pháp chế làm Phó trưởng đoàn. Tham gia cùng Đoàn giám sát còn có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Tân – UVTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hồ Văn Ngưm – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Đắp – UVTV – Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, đồng chí Pi Loong Mái – UVTV – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tại buổi giám sát, đại diện Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện từ năm 2013 đến ngày 30 tháng 8 năm 2016.

Tổng kinh phí thực hiện: Năm 2013: Cấp xã: 3.233.571.000 đồng (Ba tỷ hai trăm ba mươi ba triệu năm trăm bảy mươi mốt ngàn đồng). Năm 2014: Cấp xã: 3.371.702.000 đồng (Ba tỷ ba trăm bảy mươi mốt triệu bảy trăm lẻ hai ngàn đồng). Năm 2015: Cấp huyện: 165.414.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu bốn trăm mười bốn ngàn đồng); Cấp xã: 3.576.279.000 đồng (Ba tỷ năm trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi chín ngàn đồng). Đến tháng 8 năm 2016: Cấp huyện: 101.000.000 đồng (Một trăm lẻ một triệu đồng); Cấp xã: 3.268.503.000 đồng (Ba tỷ hai trăm sáu mươi tám triệu năm trăm lẻ ba ngàn đồng)

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã đề xuất một số kiến nghị với HĐND tỉnh: Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng nhà trực cho dân quân 12 xã biên giới; bảo đảm ngân sách để thực hiện các chế độ chính sách theo đúng quy định; hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân nòng cốt.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hồ Văn Hải – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận và hoan nghênh những kết quả mà huyện A Lưới đạt được trong thời gian qua, thể hiện sự quan tâm trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của lực lượng Dân quân tự vệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được đồng chí cũng khách quan chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm như một số chế độ, chính sách vẫn chưa được đảm bảo theo đúng quy định như một số xã chưa thực hiện chi trả ngày công hoặc đã thực hiện chi trả nhưng chưa đúng chế độ theo quy định .... Đồng chí cũng thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện và sẽ tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi giám sát

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.806.445
Truy câp hiện tại 3.964