Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thường trực HĐND huyện tiếp công dân tại xã Hồng Quảng
Ngày cập nhật 27/09/2016

Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Thường trực HĐND huyện đã có buổi tiếp công dân định kỳ tại xã Hồng Quảng, do đồng chí Nguyễn Tân - Phó Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì. Tham gia buổi tiếp dân có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, các ban ngành và 12 hộ dân xã Hồng Quảng.

Tại buổi tiếp dân, có 08 công dân tham gia với 30 ý kiến, kiến nghị, phản ánh một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đền bù giải phóng mặt bằng, vướng mắc về đất ở, đất sản xuất, tranh chấp đất đai, cơ sở hạ tầng, nước sạch...Sau khi nghe phản ánh của bà con nhân dân và giải trình của lãnh đạo UBND xã Hồng Quảng; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tân –  Phó Chủ tịch HĐND huyện đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu và kết luận một số nội dung cụ thể đề nghị HĐND, UBND xã và các ban ngành liên quan triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của người dân.

Đ/c Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch HĐND huyện giải trình một số ý kiến của bà con tại buổi tiếp dân

Bên cạnh đó, đồng chí đã đề nghị UBND xã làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo về lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, UBND huyện để bà con nhân dân được biết và tham gia. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại địa phương theo quy định của Luật Tiếp công dân. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các quy định, nội quy... để nhân dân được biết và thực hiện. Phát huy dân chủ cơ sở trong việc xây dựng các công trình tại địa phương để người dân được biết, góp phần tham gia giám sát xây dựng công trình. Rà soát, tổng hợp nhu cầu về nước sạch, đường giao thông, đường nội đồng, điện... cần được tu sửa, nâng cấp, xây dựng để đưa vào danh mục đầu tư và ưu tiên bố trí kinh phí cho những công trình cấp thiết, phục vụ đời sống, sản xuất của bà con nhân dân. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tiến hành rà soát, tổng hợp những đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo các chính sách của Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn; trước mắt tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp, lấn chiếm đất đai. Việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện phải được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định và đúng thẩm quyền; không để tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài gây bức xúc cho nhân dân....

Đ/c Nguyễn Tân - Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại buổi tiếp công dân

Tại thông báo kết luận buổi tiếp công dân, Thường trực HĐND cũng đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như Phòng Nội vụ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên – Môi trường hướng dẫn, trả lời ý kiến của người dân về các vấn đề cụ thể liên quan đến tranh chấp đất đai, chế độ chính sách và đền bù giải phóng mặt bằng.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp công dân

 

Công dân xã Hồng Quảng phản ánh, kiến nghị với Thường trực HĐND huyện

Đại diện lãnh đạo UBND xã Hồng Quảng giải trình ý kiến của công dân thuộc thẩm quyền

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.832.952
Truy câp hiện tại 7.206