Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Tổng kết Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020
Ngày cập nhật 24/12/2020

Thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới về việc phê chuẩn Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 2016 - 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.092.311
Truy câp hiện tại 9.354