Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về điều động và bổ nhiệm cán bộ
Ngày cập nhật 02/06/2020

Sáng ngày 01/6/2020, UBND huyện tổ chức Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó:

- Đ/c Lê Thị Thu Hương được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số: 818/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND huyện;
- Đ/c Hồ Văn Rêm được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng phòng Lao động, Thương binh - Xã hội tại Quyết định số: 856/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện;
- Đ/c Phan Duy Khanh được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Quyết định số: 868/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện;
- Đ/c Bùi Viết Dũng được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng tại Quyết định số: 869/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND huyện;
- Đ/c Nguyễn Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí Phó Trưởng phòng Nội Vụ tại Quyết định số: 845/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện;
- Đ/c Nguyễn Xuân Viết được bổ nhiệm vào vị trí Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Quyết định số: 846/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện;
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tại Quyết định số: 847/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện;
- Đ/c Lê Hoàng Vũ Hải Quang được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tại Quyết định số: 848/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện;
- Đ/c Phạm Thị Liễu được bổ nhiệm vào vị trí Phó Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin tại Quyết định số: 855/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện.
 
Một số hình ảnh tại buổi Công bố
 
 
 
 
T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.683
Truy câp hiện tại 5.610