Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII
Ngày cập nhật 01/06/2020

Sáng ngày 01/6/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình lấy phiếu tính nhiệm, giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác nhân sự là một trong những nội dung rất quan trọng trong tổ chức đại hội Đảng các cấp; trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành xem xét, thực hiện quy trình giới thiệu, chốt danh sách nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu,… tham gia cấp ủy lần đầu, theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện đầy đủ các bước quy trình nhân sự để hoàn thiện Đề án nhân sự cấp ủy, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt trước khi tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tính nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XII gồm 18 đồng chí; bỏ phiếu tính nhiệm tham gia lần đầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII gồm 04 đồng chí. Sau đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp phiên nội bộ để lấy phiếu tính nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu vào BCH, BTV Huyện ủy khóa XII, theo đúng quy trình 5 bước.

Thanh Định - VPHU A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.267
Truy câp hiện tại 4