Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền và vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày cập nhật 25/05/2020

Nhằm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, sáng 23-5, tại thị trấn A Lưới, Bảo hiểm Xã hội huyện đã phối hợp với Bưu điện tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”. 

 

Lễ ra quân là một trong những hoạt động cho thấy quyết tâm nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu BHXH toàn dân đã đặt ra, tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã được giao trong Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện.

Với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, Lễ ra quân gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách. Qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống nhân dân thông qua chính sách BHXH”; “BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”; “Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức.

Tại lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Từ ngày 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn: bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng). Tham gia BHXH tự nguyện người dân, người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất.

Tại Lễ phát động

Đến nay, hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT và mạng lưới cộng tác viên trên địa bàn huyện A Lưới đã được mở rộng đến từng xã, trải đều đến từng thôn, tổ dân phố, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH tự nguyện.

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.780
Truy câp hiện tại 4.508