Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Đại hội Đảng bộ cơ quan Huyện ủy A Lưới lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày cập nhật 18/05/2020

Trong 02 ngày 14 - 15/5/2020, tại hội trường Huyện ủy, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ chỉ đạo Huyện ủy cùng các thành viên.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 -2020 trình bày tại Đại hội, nêu rõ: 5 năm qua, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các chi bộ làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ huyện.

Đảng bộ không ngừng quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động; góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Giữ vững Cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016 - 2021, xây dựng Cơ quan đạt chuẩn “xanh - sạch - sáng”, không rác thải nhựa, đứng vào hàng tốp đầu trong phong trào thi đua “Ngày Chủ nhật xanh” của huyện. Tăng cường lãnh đạo công tác tự vệ và đảm bảo an ninh, an toàn Cơ quan.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên; chăm lo công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Đảng bộ thể hiện được tinh thần đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy.

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy A Lưới đề ra 08 chỉ tiêu, 01 Chương trình đột phá chiến lược, 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan và các đoàn thể cơ quan Huyện ủy vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chẩt đạo đức tốt, lối sống trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Sửu, TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết qủa đạt được của Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đồng chí  yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, đề cao trách nhiệm lãnh đạo của Chi bộ, lãnh đạo các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, kịp thời đổi mới phương pháp và công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung việc xây dựng các mô hình về triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực hoạt động xây dựng Đảng, mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) từ đó nhân rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Huyện ủy theo hướng chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ…..

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy A Lưới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 08 đồng chi (khuyết 01 đồng chí); Đồng chí Hồ Đàm Giang, Bí thư Đảng ủy được Đại hội tính nhiệm bầu tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Thanh Định - VPHU A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.030
Truy câp hiện tại 973