Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội nghị Huyện ủy A Lưới – lần thứ 18, khóa XI
Ngày cập nhật 07/10/2019

   Ngày 03/10, Huyện ủy A Lưới đã tổ chức hội nghị lần thứ 18, Khóa XI (mở rộng). Tham dự có đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong 09 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao. Lĩnh vực nông - lâm nghiệp phát triển tích cực, thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2018 – 2020. Nhờ đó, mà tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 16 nghìn tấn; Đã phát huy thế mạnh chăn nuôi gia súc với tổng đàn trên 42.000 con, chú trọng phát triển đàn bò.... đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng. Sử dụng tốt các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng và lồng ghép với nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ tỉnh, huyện với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng. Xã hội hóa việc trợ giúp, hỗ trợ 17 xã có tỷ lệ hộ nghèo > 25% gắn với phát triển sản xuất với kinh phí trên 6,433 tỷ cho 2.000 hộ hưởng lợi. Ngoài ra, hộ nghèo được hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện khác là trên 13,754 tỷ đồng. Lồng ghép hưởng ứng ngày “Nông thôn mới” với Đề án “Ngày chủ nhật xanh” thành phong trào rộng khắp trên địa bàn huyện: Đến nay, có trên 45.000 lượt người tham gia thực hiện các hạng mục công việc không cần nguồn vốn đầu tư như vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, lắp điện.... Về xây dựng NTM, 09 tháng đầu năm, toàn huyện tăng 9 tiêu chí so với năm 2018; Bình quân đạt 13,6 tiêu chí/xã, đạt 70% so với Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (19 tiêu chí).

    Tại hội nghị, đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 01 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về  tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 11/7/2017 của Huyện ủy về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020 và thông qua dự thảo Đề cương báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    Hội nghị  đã thực hiện quy trình giới thiệu và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự để bổ sung  chức danh Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015– 2020.

H. Hải - P. Tuyết
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.468
Truy câp hiện tại 1.740