Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới
Ngày cập nhật 24/09/2019

   Ngày 20/9 UBND huyện A Lưới đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự có đại diện thành viên Điều phối viên xây dựng nông thôn mới tỉnh. Phía huyện, có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – PBT HU _ CT UBND huyện, đồng chí Hồ Đàm Giang – UVTVHU – CT HĐND huyện, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các xã và các tập thể cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

 

    Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng NTM, với 16 xã tham gia, thì mức bình quân của toàn huyện chỉ đạt 7,94 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn còn thấp. Sau 10 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện A Lưới đạt bình quân của từng xã là 13,30 tiêu chí trong 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với 4 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM đến năm 2019. Giai đoạn 2016 - 2019, chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được hơn 50 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương: 40,883 tỷ đồng; ngân sách huyện: 2,893 tỷ đồng; ngân sách xã: 3,361 tỷ đồng và nhân dân đóng góp: 3,401 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng, hiện đạt trên 19 triệu đồng/năm, gấp 1/2 lần so với năm 2011; giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất nông nghiệp năm 2019 đạt cao. Đặc biệt, từ một huyện có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 24,99% với 3.278 hộ (năm 2011) và 39,99% năm 2016 theo tiêu chuẩn mới giảm nghèo đa chiều, đến năm 2018 xuống còn 28,72%. Huy động các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ các hộ nghèo, những gia đình có công với cách mạng với 7.444 ngôi nhà đạt chuẩn và sửa chữa, tu bổ hơn 1.600 ngôi nhà.

Để huyện nhà đạt nhiều chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân trước hết phải thực hiện tốt các chỉ tiêu dễ đạt, cần góp sức của cả cộng đồng bằng việc tham gia các phong trào và cuộc vận động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Trồng hoa đường làng, ngõ xóm và tại khuôn viên cơ quan công sở, xây dựng hộ gia đình”, “5 không 3 sạch”, “tuyến đường xanh - sạch - đẹp”... Cần nhận thức sâu sắc Chương trình MTQG xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc để từng ngày xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có thêm 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới là xã Quảng Nhâm, xã Lâm Đớt, xã Hồng Bắc và Hồng Hạ; các xã còn lại bình quân đạt từ 01 đến 02 tiêu chí/xã.

Tại hội nghị 07 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2019 đã được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng./.

 

H. Hải - P. Tuyết
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.167
Truy câp hiện tại 1.665