Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
HĐND huyện A Lưới về tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2, HĐND huyện khóa XI.
Ngày cập nhật 09/08/2019
Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Ngày 08/8/2019, Thường trực HĐND huyện A Lưới đã triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 2, HĐND huyện khóa XI để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến  phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 – 2021 và quyết định một số nhiệm vụ quan trọng khác theo thẩm quyền.

 

Thực hiện Nghị quyết 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021. Công văn số 788/SNV-XDCQ ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019-2021. Các văn hướng dẫn của cấp trên. Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện A Lưới đã đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thuộc diện sáp nhập tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ – CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ. Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND và các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tăng cường lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động để sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đạt kết quả cao như kế hoạch đã đề ra; Tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Theo đó, huyện A Lưới sẽ sát nhập 06 xã thành 03 xã gồm: A Đớt – Hương Lâm (Lâm Đớt), Bắc Sơn – Hồng Trung (Trung Sơn), Hồng Quảng – Nhâm (Quảng Nhâm). Kết quả lấy ý kiến cử tri về phương án sát nhập xã A Đớt với xã Hương Lâm để thành xã Lâm Đớt: có 1.254/1689 cử tri xã A Đớt đồng ý đạt tỷ lệ 74,2%; có 1.279/1.427 của tri xã Hương Lâm đồng ý đạt tỷ lệ 89.63%. Kết quả lấy ý kiến cử tri về phương án sát nhập xã Hồng Quảng với xã Nhâm để trở thành xã Quảng Nhâm: Có 1.357/1.400 cử tri xã Hồng Quảng đồng ý đạt tỷ lệ 96,93%; 1.190/1.516 cử tri xã Nhâm đồng ý đạt tỷ lệ 78,50%. Về phương án sát nhập xã Bắc Sơn với xã Hồng Trung để trở thành xã Trung Sơn: có 805/814 cử tri đồng ý đạt tỷ lệ 98,89%, 1.200/1.272 cử tri xã Hồng Trung đồng ý đạt tỷ lệ 94,41%.  Sau khi lấy ý kiến cử tri, chính quyền địa phương các xã đã tổ chức họp HĐND cấp xã để biểu quyết thông qua kết quả về phương án sát nhập.

Tại kỳ họp bất thường lần này, trên cơ sở xem xét Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 – 2021 và Đề án, phương án của UBND huyện và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; HĐND huyện sẽ thảo luận, thông qua phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 – 2021. Đồng thời, cũng sẽ xem xét thông qua việc thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện để giám sát kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện A Lưới.

Một số hình ảnh tại kỳ họp

Chủ tịch UBND huyện trình đề án về phương án sát nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện tại kỳ họp

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua

Đ/c Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.085
Truy câp hiện tại 1.655