Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thường trực HĐND tổ chức họp liên tịch để bàn nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI
Ngày cập nhật 31/07/2019

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp liên tịch để bàn, thảo luận và quyết định nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI do đồng chí Hồ Đàm Giang – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận, xem xét và cho ý kiến các vấn đề về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 – 2021. Hội đồng nhân dân huyện sẽ bàn và quyết định việc thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát về kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Dự kiến kỳ họp bất thường lần thứ hai HĐND huyện sẽ tổ chức trong 01 ngày, vào ngày 08 tháng 8 năm 2019. Có 02 Nghị quyết dự kiến được thông qua gồm:

1. Nghị quyết về thông qua phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện A Lưới giai đoạn 2019 – 2021

2. Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện để giám sát kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện

Một số hình ảnh tại buổi họp

Đ/c Hồ Đàm Giang - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi họp

Đ/c Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi họp

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.930.673
Truy câp hiện tại 1.480