Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

"THỰC HIỆN NGHIÊM KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC!"                                        "NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẨU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026!"               "SÁNG SUỐT LỰA CHỌN NHỮNG NGƯỜI TIÊU BIỂU VỀ ĐỨC, TÀI XỨNG ĐÁNG ĐẠI DIỆN CHO Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG VÀ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN BẦU VÀO QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026!"                     

Quay lại12345Xem tiếp

Thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá
Ngày cập nhật 02/04/2019

 Ngày 29/3, thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2015 – 2018.

 

Thôn Ba Lạch hiện có 111 hộ với 423 nhân khẩu; Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân thôn Ba Lạch. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động  Hưởng ứng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hộ gia đình đã tích cực tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Dần dần cơ giới hóa nông nghiệp, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư các dịch vụ buôn bán.... Nhờ vậy đời sống của nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên. Nhân dân trong thôn luôn cùng nhau nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thôn có 66 hộ khá chiếm 59,5%, hộ nghèo chiếm 18%, hộ cận nghèo 29%. Tổng thu nhập bình quân bình quân 15 triệu/khẩu/năm.

Về xây dựng nông mới, người dân trong thôn đã hưởng ứng tham gia tích cực. Hiện nay trong thôn tỷ lệ các tuyến đường liên thôn, liên xóm được bê tông hóa trên 80%, hàng rào xanh đạt 75%; về công nhận gia đình văn hóa đạt 84,6%.

Theo đó phương hướng nhiệm vụ trong năm tiếp theo, nhân dân trong thôn Ba Lạch quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HDND xã và chi bộ thôn; phấn đấu hàng năm giảm hộ nghèo và thoát nghèo bền vững. Toàn thôn tiếp tục bảo vệ môi trường, cảnh quan làm cho thôn, xóm có được cảnh quan Sáng –Xanh – Sạch – Đẹp. Nhân dân trong thôn đoàn kết một lòng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, thực hiện tốt hương ước của Thôn. 

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện
Mặc dù ấn định thời gian Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) cấp huyện đến tháng 4/2022, nhưng ngay đầu năm 2021, A Lưới đã chủ động với “sân chơi” lớn của lĩnh vực thể thao, bắt đầu từ những môn thể thao truyền...
Thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá
Ngày cập nhật 02/04/2019

 Ngày 29/3, thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2015 – 2018.

 

Thôn Ba Lạch hiện có 111 hộ với 423 nhân khẩu; Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân thôn Ba Lạch. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động  Hưởng ứng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hộ gia đình đã tích cực tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Dần dần cơ giới hóa nông nghiệp, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư các dịch vụ buôn bán.... Nhờ vậy đời sống của nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên. Nhân dân trong thôn luôn cùng nhau nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thôn có 66 hộ khá chiếm 59,5%, hộ nghèo chiếm 18%, hộ cận nghèo 29%. Tổng thu nhập bình quân bình quân 15 triệu/khẩu/năm.

Về xây dựng nông mới, người dân trong thôn đã hưởng ứng tham gia tích cực. Hiện nay trong thôn tỷ lệ các tuyến đường liên thôn, liên xóm được bê tông hóa trên 80%, hàng rào xanh đạt 75%; về công nhận gia đình văn hóa đạt 84,6%.

Theo đó phương hướng nhiệm vụ trong năm tiếp theo, nhân dân trong thôn Ba Lạch quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HDND xã và chi bộ thôn; phấn đấu hàng năm giảm hộ nghèo và thoát nghèo bền vững. Toàn thôn tiếp tục bảo vệ môi trường, cảnh quan làm cho thôn, xóm có được cảnh quan Sáng –Xanh – Sạch – Đẹp. Nhân dân trong thôn đoàn kết một lòng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, thực hiện tốt hương ước của Thôn. 

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá
Ngày cập nhật 02/04/2019

 Ngày 29/3, thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2015 – 2018.

 

Thôn Ba Lạch hiện có 111 hộ với 423 nhân khẩu; Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân thôn Ba Lạch. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động  Hưởng ứng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hộ gia đình đã tích cực tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Dần dần cơ giới hóa nông nghiệp, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư các dịch vụ buôn bán.... Nhờ vậy đời sống của nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên. Nhân dân trong thôn luôn cùng nhau nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thôn có 66 hộ khá chiếm 59,5%, hộ nghèo chiếm 18%, hộ cận nghèo 29%. Tổng thu nhập bình quân bình quân 15 triệu/khẩu/năm.

Về xây dựng nông mới, người dân trong thôn đã hưởng ứng tham gia tích cực. Hiện nay trong thôn tỷ lệ các tuyến đường liên thôn, liên xóm được bê tông hóa trên 80%, hàng rào xanh đạt 75%; về công nhận gia đình văn hóa đạt 84,6%.

Theo đó phương hướng nhiệm vụ trong năm tiếp theo, nhân dân trong thôn Ba Lạch quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HDND xã và chi bộ thôn; phấn đấu hàng năm giảm hộ nghèo và thoát nghèo bền vững. Toàn thôn tiếp tục bảo vệ môi trường, cảnh quan làm cho thôn, xóm có được cảnh quan Sáng –Xanh – Sạch – Đẹp. Nhân dân trong thôn đoàn kết một lòng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, thực hiện tốt hương ước của Thôn. 

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá
Ngày cập nhật 02/04/2019

 Ngày 29/3, thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2015 – 2018.

 

Thôn Ba Lạch hiện có 111 hộ với 423 nhân khẩu; Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân thôn Ba Lạch. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động  Hưởng ứng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hộ gia đình đã tích cực tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Dần dần cơ giới hóa nông nghiệp, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư các dịch vụ buôn bán.... Nhờ vậy đời sống của nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên. Nhân dân trong thôn luôn cùng nhau nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thôn có 66 hộ khá chiếm 59,5%, hộ nghèo chiếm 18%, hộ cận nghèo 29%. Tổng thu nhập bình quân bình quân 15 triệu/khẩu/năm.

Về xây dựng nông mới, người dân trong thôn đã hưởng ứng tham gia tích cực. Hiện nay trong thôn tỷ lệ các tuyến đường liên thôn, liên xóm được bê tông hóa trên 80%, hàng rào xanh đạt 75%; về công nhận gia đình văn hóa đạt 84,6%.

Theo đó phương hướng nhiệm vụ trong năm tiếp theo, nhân dân trong thôn Ba Lạch quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HDND xã và chi bộ thôn; phấn đấu hàng năm giảm hộ nghèo và thoát nghèo bền vững. Toàn thôn tiếp tục bảo vệ môi trường, cảnh quan làm cho thôn, xóm có được cảnh quan Sáng –Xanh – Sạch – Đẹp. Nhân dân trong thôn đoàn kết một lòng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, thực hiện tốt hương ước của Thôn. 

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá
Ngày cập nhật 02/04/2019

 Ngày 29/3, thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2015 – 2018.

 

Thôn Ba Lạch hiện có 111 hộ với 423 nhân khẩu; Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân thôn Ba Lạch. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động  Hưởng ứng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hộ gia đình đã tích cực tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Dần dần cơ giới hóa nông nghiệp, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư các dịch vụ buôn bán.... Nhờ vậy đời sống của nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên. Nhân dân trong thôn luôn cùng nhau nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thôn có 66 hộ khá chiếm 59,5%, hộ nghèo chiếm 18%, hộ cận nghèo 29%. Tổng thu nhập bình quân bình quân 15 triệu/khẩu/năm.

Về xây dựng nông mới, người dân trong thôn đã hưởng ứng tham gia tích cực. Hiện nay trong thôn tỷ lệ các tuyến đường liên thôn, liên xóm được bê tông hóa trên 80%, hàng rào xanh đạt 75%; về công nhận gia đình văn hóa đạt 84,6%.

Theo đó phương hướng nhiệm vụ trong năm tiếp theo, nhân dân trong thôn Ba Lạch quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HDND xã và chi bộ thôn; phấn đấu hàng năm giảm hộ nghèo và thoát nghèo bền vững. Toàn thôn tiếp tục bảo vệ môi trường, cảnh quan làm cho thôn, xóm có được cảnh quan Sáng –Xanh – Sạch – Đẹp. Nhân dân trong thôn đoàn kết một lòng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, thực hiện tốt hương ước của Thôn. 

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá
Ngày cập nhật 02/04/2019

 Ngày 29/3, thôn Ba Lạch, xã Hương Lâm vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2015 – 2018.

 

Thôn Ba Lạch hiện có 111 hộ với 423 nhân khẩu; Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân thôn Ba Lạch. Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động  Hưởng ứng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hộ gia đình đã tích cực tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Dần dần cơ giới hóa nông nghiệp, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư các dịch vụ buôn bán.... Nhờ vậy đời sống của nhân dân trong thôn từng bước được nâng lên. Nhân dân trong thôn luôn cùng nhau nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thôn có 66 hộ khá chiếm 59,5%, hộ nghèo chiếm 18%, hộ cận nghèo 29%. Tổng thu nhập bình quân bình quân 15 triệu/khẩu/năm.

Về xây dựng nông mới, người dân trong thôn đã hưởng ứng tham gia tích cực. Hiện nay trong thôn tỷ lệ các tuyến đường liên thôn, liên xóm được bê tông hóa trên 80%, hàng rào xanh đạt 75%; về công nhận gia đình văn hóa đạt 84,6%.

Theo đó phương hướng nhiệm vụ trong năm tiếp theo, nhân dân trong thôn Ba Lạch quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HDND xã và chi bộ thôn; phấn đấu hàng năm giảm hộ nghèo và thoát nghèo bền vững. Toàn thôn tiếp tục bảo vệ môi trường, cảnh quan làm cho thôn, xóm có được cảnh quan Sáng –Xanh – Sạch – Đẹp. Nhân dân trong thôn đoàn kết một lòng, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, thực hiện tốt hương ước của Thôn. 

H. Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.649.232
Truy câp hiện tại 5.831