Sân bay A So
Ngày cập nhật 16/06/2014

Sân bay A So địa điểm ghi dấu những chiến công của quân và dân ta.

Sân bay A So được đế quốc Mỹ xây dựng từ những năm 1960 hòng tăng cường tiềm lực, khả năng quân sự để chống lại các hoạt động vũ trang của quân và dân ta. Cùng với sân bay A So chúng còn xây dựng sân bay A Co ở Hồng Thượng, sân bay A Lưới ở thị trấn A Lưới với mục đích khống chế hành lang chiến lược phía Tây dãy Trường Sơn, và ngăn chặn sự lớn mạnh của con đường chiến lược Hồ Chí Minh từ miền Bắc vào và miền Nam ra. Song mọi nỗ lực cố gắng của chúng đều không đạt được mục đích. Năm 1966, trước thời cơ thuận lợi trên toàn chiến trường miền Nam, lực lượng chủ lực sư đoàn 325 cùng bộ đội địa phương, dân quân du kích đã tấn công giải phóng đồn A Sầu, sân bay A So, cả một vùng rộng lớn phía Nam huyện A Lưới được giải phóng. Chiến thắng đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh. Hòng xoay chuyển tình thế, tái chiếm lại vùng giải phóng, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã rải chất độc màu da cam, phát quang, tiêu diệt lực lượng cách mạng, phá vỡ thế trận chiến tranh nhân dân, lượng chất độc ấy còn để lại hậu quả đến ngày nay. Sân bay A So trở thành địa điểm ghi dấu những chiến công của quân và dân ta đồng thời là nơi ghi dấu tội ác của đế quốc Mỹ và tay sai, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng những chiến công của lớp lớp thế hệ cha anh ngã xuống.

Theo Dư địa chí Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sân bay A So
Ngày cập nhật 16/06/2014

Sân bay A So địa điểm ghi dấu những chiến công của quân và dân ta.

Sân bay A So được đế quốc Mỹ xây dựng từ những năm 1960 hòng tăng cường tiềm lực, khả năng quân sự để chống lại các hoạt động vũ trang của quân và dân ta. Cùng với sân bay A So chúng còn xây dựng sân bay A Co ở Hồng Thượng, sân bay A Lưới ở thị trấn A Lưới với mục đích khống chế hành lang chiến lược phía Tây dãy Trường Sơn, và ngăn chặn sự lớn mạnh của con đường chiến lược Hồ Chí Minh từ miền Bắc vào và miền Nam ra. Song mọi nỗ lực cố gắng của chúng đều không đạt được mục đích. Năm 1966, trước thời cơ thuận lợi trên toàn chiến trường miền Nam, lực lượng chủ lực sư đoàn 325 cùng bộ đội địa phương, dân quân du kích đã tấn công giải phóng đồn A Sầu, sân bay A So, cả một vùng rộng lớn phía Nam huyện A Lưới được giải phóng. Chiến thắng đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho tuyến vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh. Hòng xoay chuyển tình thế, tái chiếm lại vùng giải phóng, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã rải chất độc màu da cam, phát quang, tiêu diệt lực lượng cách mạng, phá vỡ thế trận chiến tranh nhân dân, lượng chất độc ấy còn để lại hậu quả đến ngày nay. Sân bay A So trở thành địa điểm ghi dấu những chiến công của quân và dân ta đồng thời là nơi ghi dấu tội ác của đế quốc Mỹ và tay sai, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng những chiến công của lớp lớp thế hệ cha anh ngã xuống.

Theo Dư địa chí Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

(Ban hành kèm theo Thông báo số  01/TB-UBND ngày  01/01/2019 của UBND huyện)

---