Hồng Vân (Di tích đá mới)
Ngày cập nhật 13/06/2014

Địa điểm: Xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dưới chân núi Mèo, xã Hồng Vân, A Lưới, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được hai chiếc rìu đá, bôn đá. Rìu được tìm thấy ở gần khe A Pên, toàn thân đã được mài nhưng vẫn còn một vài vết ghè tạo dáng. Thiết diện ngang thân của rìu gần với hình tang trống, thân dài 8,1cm, lưỡi rộng 4cm.

Bôn đá nhặt được ở gần khe A Dức chảy về suối Tà Ây. Bôn đá bị phá vỡ một phần ở góc lưỡi; thân hơi cong, khum; lưỡi mài vát từ bụng ra lưng. Toàn thân công cụ đã được mài trau chuốt. Bôn đá có vai ngang, thiết diện ngang thân gần giống hình thấu kính. Toàn thân dài 5,7cm. Ngoài hai di vật trên, nhân dân Hồng Vân trước đây còn nhặt được khá nhiều rìu, bôn đá tương tự. Nhưng do chưa nhận thức được ý nghĩa khoa học của nó nên bà con đã để thất lạc.

(Theo Bản đồ khảo cổ học Bình - Trị - Thiên thời đại đá và sơ kỳ kim khí).

Theo http://www1.thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hồng Vân (Di tích đá mới)
Ngày cập nhật 13/06/2014

Địa điểm: Xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dưới chân núi Mèo, xã Hồng Vân, A Lưới, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được hai chiếc rìu đá, bôn đá. Rìu được tìm thấy ở gần khe A Pên, toàn thân đã được mài nhưng vẫn còn một vài vết ghè tạo dáng. Thiết diện ngang thân của rìu gần với hình tang trống, thân dài 8,1cm, lưỡi rộng 4cm.

Bôn đá nhặt được ở gần khe A Dức chảy về suối Tà Ây. Bôn đá bị phá vỡ một phần ở góc lưỡi; thân hơi cong, khum; lưỡi mài vát từ bụng ra lưng. Toàn thân công cụ đã được mài trau chuốt. Bôn đá có vai ngang, thiết diện ngang thân gần giống hình thấu kính. Toàn thân dài 5,7cm. Ngoài hai di vật trên, nhân dân Hồng Vân trước đây còn nhặt được khá nhiều rìu, bôn đá tương tự. Nhưng do chưa nhận thức được ý nghĩa khoa học của nó nên bà con đã để thất lạc.

(Theo Bản đồ khảo cổ học Bình - Trị - Thiên thời đại đá và sơ kỳ kim khí).

Theo http://www1.thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

(Ban hành kèm theo Thông báo số  01/TB-UBND ngày  01/01/2019 của UBND huyện)

---