Tìm kiếm tin tức
.
.
Lịch công tác tuần
Thứ hai ngày 27/07/2015
Ủy viên Thường trực HĐND: Nguyễn Thị Xuân
Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện
Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tân
07:00: Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện
Chủ tịch: Hồ Xuân Trăng
07:00: Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
07:00: Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
07:00: Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện
Phó Chủ tịch: Hồ Văn Ngưm
07:00: Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện
Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tân
07:30: Đi khám sức khỏe cán bộ định kỳ tại Huế, xe đ/c Phúc.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
07:30: Giao ban tuần
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
07:30: Giao ban tuần
Phó Chủ tịch: Hồ Văn Ngưm
07:30: Đi khám sức khỏe cán bộ định kỳ tại Huế, xe đ/c Phúc.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
08:00: Dự khởi công xây dựng nhà cho thân nhân AHLS A Vầu, xe đ/c Quyền.
Chủ tịch: Hồ Xuân Trăng
09:00: Dự toạ đàm kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, Hội trường Huyện ủy.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
09:00: Đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách nhân ngày TBLS 27/7, T Liễu, xe đ/c Quyền
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
09:00: Dự toạ đàm kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, Hội trường Huyện ủy.
09:30: Làm việc với Sở Ngoại Vụ, tại Phòng đ/c PCT.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
14:00: Đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách nhân ngày TBLS 27/7, T Liễu, xe đ/c Quyền
Thứ ba ngày 28/07/2015
Phó Chủ tịch: Hồ Văn Ngưm
07:30: Đi hiện trường xác minh hiện trạng rừng trồng tại tiểu khu 314 (Hương Phong) và NTK (Hồng Thái), H Quang, xe đ/c Phúc.
Ủy viên Thường trực HĐND: Nguyễn Thị Xuân
08:00: Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 của Hội LHPN huyện, HT Mặt trận.
Chủ tịch: Hồ Xuân Trăng
08:00: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
08:00: Khám sức khoẻ định kỳ tại Huế (Cả ngày).
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
08:00: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tân
13:30: Tham dự Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, tại Tỉnh uỷ, xe đ/c Hải, đ/c Quyền.
Chủ tịch: Hồ Xuân Trăng
13:30: Tham dự Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, tại Tỉnh uỷ
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
13:30: Tham dự Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, tại Tỉnh uỷ
Phó Chủ tịch: Hồ Văn Ngưm
15:00: Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về xác định xã, thôn hoàn thành Chương trình 135, H Quang, HTB.
19:00: Dự Đêm văn nghệ TTBVR và PCCCR năm 2015 tại xã A Roàng, xe đ/c Phúc.
Thứ tư ngày 29/07/2015
Chủ tịch: Hồ Xuân Trăng
07:00: Khám sức khoẻ định kỳ tại Huế, xe đ/c Hải
07:30: Giao ban về công tác đầu tư công, tại Huế. TCKH chuẩn bị nội dung, xe đ/c Hải
Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tân
08:00: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
08:00: Dự Hội nghị Tọa đàm “Tăng cường sự tham gia của cán bộ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý” tại Huế.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
08:00: Khám sức khoẻ định kỳ tại Huế, xe đ/c Quyền
Phó Chủ tịch: Hồ Văn Ngưm
08:00: Kiểm tra thanh lý vườn cà phê của Nông trường cà phê A Lưới tại xã Hồng Bắc, H. Quang, xe đ/c Phúc.
Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tân
14:00: Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch: Hồ Xuân Trăng
14:00: Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
14:00: Đi kiểm tra tình hình cơ sở, xe đ/c Quyền.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
14:00: Làm việc với Doanh nghiệp chạy xe buýt tuyến Huế - A Lưới. Tp: KTHT, Ban QLCTCC, V. Cường, HTB.
Phó Chủ tịch: Hồ Văn Ngưm
14:00: Họp Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể, tại Huế, xe đ/c Phúc.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
15:00: Dự bàn giao công tác tài nguyên môi trường tại Phòng TNMT. TP: Nội vụ, TCKH, đ/c Thu PCVP dự cùng.
Thứ năm ngày 30/07/2015
Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tân
08:00: Dự Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, HT Huyện uỷ.
Chủ tịch: Hồ Xuân Trăng
08:00: Dự Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, HT Huyện uỷ.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
08:00: Dự khai mạc thi tuyển Đại học hành chính tại Trung tâm Dạy nghề huyện, xe đ/c Phúc.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
08:00: Dự Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, HT Huyện uỷ.
Phó Chủ tịch: Hồ Văn Ngưm
08:00: Làm việc tại cơ quan.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
09:00: Họp Ban Chỉ đạo phòng trào TDĐKXD ĐSVH, VHTT tham mưu, T. Liễu, HTB
Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tân
14:00: Họp thông qua Kế hoạch Kinh tế - xã hội 2016, V. Cường, HTB
Chủ tịch: Hồ Xuân Trăng
14:00: Dự Hội nghị triển khai chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP tại Huế
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
14:00: Họp thông qua Kế hoạch Kinh tế - xã hội 2016, V. Cường, HTB.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
14:00: Họp thông qua Kế hoạch Kinh tế - xã hội 2016, V. Cường, HTB.
Phó Chủ tịch: Hồ Văn Ngưm
14:00: Họp thông qua Kế hoạch Kinh tế - xã hội 2016, V. Cường, HTB.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
15:30: Tham dự Hội nghị hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn cho Người Khuyết tật nghèo, T Liễu, tại Hội trường các Hội đặc thù.
Thứ sáu ngày 31/07/2015
Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tân
08:00: Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch: Hồ Xuân Trăng
08:00: Họp xét nâng lương định kỳ 6 tháng đầu năm 2015, Nội vụ tham mưu, H. Quang, HT Phòng Tiếp dân.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
08:00: Giao ban Khối Văn hoá – Xã hội quý II, T. Liễu, HTB.
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
08:00: Làm việc với Phòng KTHT về Đề án khôi phục và phát triển nghề truyền thống; bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu 2015, V Cường, Phòng đ/c PCT.
Phó Chủ tịch: Hồ Văn Ngưm
08:00: Họp bàn về địa điểm xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn, tại Huế, xe đ/c Quyền.
Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Tân
14:00: Họp Chi bộ định kỳ tháng 7, HTB
Chủ tịch: Hồ Xuân Trăng
14:00: Họp Chi bộ định kỳ tháng 7, HTB
Phó Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng
14:00: Họp Chi bộ định kỳ tháng 7, HTB
Phó Chủ tịch: Nguyễn Quốc Cường
14:00: Họp Chi bộ định kỳ tháng 7, HTB
Phó Chủ tịch: Hồ Văn Ngưm
14:00: Họp Chi bộ định kỳ tháng 7, HTB
Thứ bảy ngày 01/08/2015
Chủ nhật ngày 02/08/2015
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:

Tổng lượt truy cập
Truy câp tổng 5.703.094
Truy câp hiện tại 895
Quay lại12345Xem tiếp
Các tin khác